සමනල වැව ජලාශය ගැන දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක්

සමනල වැව ජලාශයේ සිදුරු තවදුරටත් පැවතීම දැඩි අනතුරුදායක තත්ත්වයක් බව භු විද්‍යාඥයින් අනතුරු අඟවා තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

ඒ බව පාර්ලිමේන්තු ක්‍රම සහ විධි පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අනාවරණය කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ .

ඔහු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ඊට අදාළ පාර්ශ්ව කැඳවා කරුණු විමසු අවස්ථාවේ මේ සම්බන්ධයෙන් භු විද්‍යාඥයින් විසින් අනතුරු අඟවා ඇති අතර බලධාරින්ගේ පාර්ශ්වය වන විදුලිබල මණ්ඩලය මෙම කාරක සභා රැස්වීම මඟහැරි බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles