නාමල් දුඹුරු ලමිස්සිට අවසර ඉල්ලයි

බස් රථ අලංකරණය කිරීම වෙනම කර්මාන්තයක් මෙන්ම කලාවක් බවත්, ඊට අවසර ලබාදිය යුතු බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ පවසනවා.

ඔහු මේ බව පවසා ඇත්තේ, දම් රැජිණ , දුඹුරු ලමිස්සි සහ රෝස පැටික්කි ඇතුළු අලංකරණය කළ බස් රථ ගැනයි.

ඒ, අනුව යම් නීති මාලාවකට යටත්ව, ජනතාවට අනතුරක් නොවන ආකාරයෙන් බස් රථ අලංකරණය කිරීම සඳහා අවසර ලබාදිය යුතු බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ.

එසේම මාර්ග නීති කඩ කිරීමට මෙන්ම ජනතාවට අපහසුතාවක් ගෙන දෙන යම් ක්‍රියා සඳහා ඇති නීති එලෙසම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles