නැවත ඉහළ යන රයිස්, කොත්තු

රයිස්, කොත්තු මිල මෙන්ම අනෙකුත් කෙටි ආහාරවල මිල ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති හර්ෂණ රුක්ෂාන් සඳහන් කරනවා.

ඔහු පවසන්නේ, විදුලිබිල ඉහළ දැමුවහොත් එයට සාපේක්ෂව ඉහළ දමන ආකාරය ගැන දැනුම්දෙන බවයි.

එමෙන්ම ඉහළ යන විදුලි ගාස්තුවට සාපේක්ෂ්ව බේකරි නිෂ්පාදන මිල ගණන් ද වැඩි කිරීමට සිදුවිය හැකි බවයි සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර ඇත්ත‍ේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles