බිල් නොගෙවූ ලක්ෂයකගේ ලයිට් කපලා

2022 වසරේ 70%කින් පමණ විදුලි බිල ඉහළ යෑමත් සමග බිල් පත ගෙවා ගැනීමට අපොහොසත් වූ විදුලි පාරිභෝගිකයින් ලක්ෂයකගේ විදුලි සම්බන්ධතා මේ වන විට අත්හිටුවා ඇති බව වාර්තා වනවා .

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන ශ්‍රී ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලය පවසන්නේ හිග මුදලෙන් කොටසක් ගෙවන්නේ නම් විදුලිය නැවත ස්ථාපනය කිරීමට කටයුතු කරන අතර හිග මුදල යම් නිශ්චිත කාලයක් ඇතුළත ගෙවා දැමිය යුතු බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles