ප්‍රභූන්ගේ ජංගම ගිලන් රථ සේවාවලින් වෛද්‍යවරු ඉවත් වෙයි

ප්‍රභූ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා සැලසුම් කෙරෙන ජංගම ගිලන් රථ සේවාවලින් නොවැම්බර් 01 දින සිට නැවත දැනුම්දෙන තුරු ඉවත් වන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

එසේ තීරණය කර තිබෙන්නේ ඉදිරි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සකාච්ඡා කිරීමට අද (25) රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පැවැත්වූ මධ්‍යම කාරක සභාවේදීයී.

එසේම රට තුළ වෛද්‍යවරුන් රඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමට බලකරමින් සිදුකිරීමට නියමිත වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේ දී දැනුම් දෙන බව ද ඔවුන් සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles