රාජ්‍ය සේවකයන්ට 20,000 කින් වැටුප් වැඩි කරයි ද?

මෙවර අය වැයෙන් රාජ්‍ය සේවකයන්ට රුපියල් 20,000 ක වැටුප් වැඩි වීමක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය බව ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ සඳහන් කරනවා.

වැටුප් වැඩි වීමක් සිදු නොවන්නේ නම් ඉදිරියේ දී සියලු වෘත්තිය සමිති ඒකාබද්ධ දැවැන්ත විරෝධතාවක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ඊට සම්බන්ධ දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සංධානයේ සම කැඳවුම්කරු ඩී.එම්.පී අබේරත්න සඳහන් කළේ.

මේ අතර පසුගිය දා (24) ගුරු විරෝධතාවට එල්ල වූ ජල සහ කඳුලු ගෑස් ප්‍රහාරය හෙලා දකිමින් ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ ආණ්ඩුව දැඩිව විවේචනය කළා.

එමෙන්ම එහිදී සමස්ත ලංකා රාජ්‍ය කළමානාකර සහාකාර නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති උදේණි දිසානායක පැවසුවේ ජීවන වියදමට සරිලන වැටුප් වැඩි විමක් සිදු වීම අවශ්‍ය බවත් එසේ නොවන්නේ නම් සියලු වෘත්තිය සමිති ඒකාබද්ධ දැවැන්ත විරෝධතාවක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles