සතොස භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කරයි: රතු සහල් රු.3ක් අඩු වේ!

රජය සතු සුපිරි වෙළෙඳසැල් ජාලය වන ‘ලංකා සතොස’ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හතරක (04) මිල අඩු කර තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ලංකා සතොස පැවසුවේ මිල සංශෝධනය අද (ඔක් 26) සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හතරේ අඩු කළ මිල පහත දැක්වෙනවා.

සම්බා සහල් (කිලෝ 1)
– රු. 06

නව මිල – රු. 222

රතු සහල් (1kg)
– රු. 3

නව මිල – රු. 169

කඩල (කිලෝ ග්‍රෑම් 1)
රු. 06

නව මිල – රු. 549

රතු පරිප්පු (කිලෝ ග්රෑම් 1)
රු. 05

නව මිල – රු. 295.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles