225 රක්ෂණයට මිලියන 60ක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වෙනුවෙන් ලබන වසරේ සිට රුපියල් මිලියනයක රක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

මේ බව අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබෙන අතර ඒ සඳහා වැයවන මුදල රුපියල් මිලියන හැට ඉක්මවන බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබෙන්නේ.

ශ්‍රී ලංකා රක්‍ෂණ සංස්ථාව රක්‍ෂණ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන අතර, වාර්ෂික අයවැය මඟින් එම ප්‍රතිපාදන ලබා දීමටයි නියමිත.

රක්‍ෂණ මුදල රුපියල් මිලියන හැට ඉක්මවන්නේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වයස් සීමා වෙනස් වීම මත අය කරනු ලබන වාරික වටිනාකම වෙනස් වීම මත බවත් සමාජ ආරක්ෂණ බද්දේ සහ එකතු කළ අගය මත බද්දෙහි සිදුවූ සංශෝධන මත බදු මුදල වෙනස් වීම හේතුවෙන් බවත් අගමැතිවරයා පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles