රියදුරු බලපත්‍ර ස්මාර්ට් වෙයි

ස්මාර්ට් රියදුරු බලපත්‍ර හඳුන්වාදීමේ ව්‍යාපෘතියක් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව රියදුරු බලපත්‍රයේ දැනට පවතින අර්ධ සන්නායක චිප් වෙනුවට QR කේත සහිතව රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කරනවා.

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව විසින් රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම සහ නිකුත් කිරීම නැවත මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාරදීමෙන් අනතුරුව ඔක්තෝබර් 16 වන දිනයි මෙම මුද්‍රණ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර තිබෙන්නේ.

ආර්ථික අර්බුදයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස චිප් කියවීම් ඒකක ආනයනය කිරීමේදී ඇති වූ දුෂ්කරතා හේතුවෙන් අර්ධ සන්නායක චිප් වෙනුවට QR කේතයක් ඇතුළත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එසේම QR කේත සඳහා වෙනම ජංගම යෙදුමක් හඳුන්වා දී ඇති අතර එය මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සහ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පමණක් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් රථවාහන වැරදි සඳහා වැරදි ලකුණු ක්‍රමය ද ස්මාර්ට් රියදුරු බලපත්‍රයට ඇතුළත් කර ඇති බවත් සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles