දරුවන්ට අභ්‍යාස පොත් අඩු මිලට රජයෙන්

සියලුම පාසල් සඳහා සියයට තිහක වට්ටමකට(30%) අභ්‍යාස පොත් ලබා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව මගින් මුද්‍රණය කරන ඉතා විශිෂ්ට මට්ටමේ අභ්‍යාස පොත් බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

එසේම පාසල්වලට අභ්‍යාස පොත් ලබා ගැනීමට අදාළව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරන බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසනවා.

මේ වන විට රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව රුපියල් කෝටි එකසිය විසි පහක ලාභයක් ලබා තිබෙන බවත් සඳහන් කරන අමාත්‍යවරයා රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවට මේ වන විට කඩදාසි හිඟයක් නොමැති බවත් සඳහන් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles