ජනපති රනිල් නව උපකුලපතිවරයෙක් පත් කරයි

මහාචාර්ය එම්. සුනිල් ශාන්ත සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ නව උපකුලපතිවරයා ලෙස පත්කර තිබේ.

හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වසර තුනක කාලයක් සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් අදාළ පත්කිරීම සිදුකර ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles