සෞඛ්‍ය ඇමැතිගෙන් ඖෂධ ගෙන්වීම සම්බන්ධව තීරණයක්

ඖෂධ හදිසි මිලදී ගැනීම් වහාම නතර කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ පියවරගෙන තිබෙනවා.

මීට අමතරව මින් ඉදිරියට මෙරටට ලියාපදිංචි ඖෂධ පමණක් ආනයනය කරන ලෙසයි සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබෙන්නේ.

ලියාපදිංචි ඖෂධ නොමැති හදිසි අවස්ථාවකදී ජාතික ඖෂධ නියමන අධිකාරියේ අනුමැතිය සහිතව පමණක් මෙරටට ඒවා ආනයනය කළ යුතු බවටයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles