පරිසර අමාත්‍යංශයෙන් බලපෑම් සහගත ලිපි දෙකක්

භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යංශය හරහා විවිධ කැණීම් සඳහා අවසරපත්‍ර, බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී පරිසර අමාත්‍යංශයේ උපදෙස් පතන ලෙස භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට ලිපියක් මගින් දැනුම්දී තිබෙනවා.

ඒ පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලිපි ශීර්ෂයක අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වෙනුවට අතිරේක ලේකම් (පාලන ) සුබෝදිනි නමැති නිලධාරිනියගේ අත්සනින් යුතුව ඔක්තෝබර් මස 13 වැනිදායි.

ඒ අනුව එම ලිපියක් හේතුවෙන් කැණීම් සඳහා අවසරපත්‍ර හා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සම්පුර්ණයෙන් ඇණහිට තිබෙනවා.

අනතුරුව තවත් ලිපියක් නිකුත් කරමින්, නැවත දැනුම් දෙනතෙක් කාර්යංශයේ සභාපති ඇතුළු නිලධාරීන්ට සියලුම අකාරයේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තහනම් කර තිබෙනවා.

අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් විසින් දිගින් දිගටම කරනු ලබන මෙවැනි අනීතික බලපෑම් හේතුවෙන්, මෙරට ඛණිජ සම්පත් මිලට ගැනීමට හා ඒ වෙනුවෙන් ආයෝජනය කිරීමට පැමිණෙන විදෙස් සමාගම් වලට සියල්ල අකුලාගෙන රටින් පිටවීමට සිදුව ඇති බවයි භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යංශයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles