ග්‍රාම නිලධාරී විභාගය දෙසැම්බර්

ග්‍රාම නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විභාගය දෙසැම්බර් මස පළමු සතියේ දී පවත්වා මාස තුනක් ඇතුළත පත්වීම් ලබා දී අවසන් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන පවසනවා.

ඒ සඳහා මේ වන විට 3000ක් පමණ වූ ග්‍රාම නිලධාරී පුරප්පාඩු සඳහා ඉල්ලූම්පත්‍ර කැඳවා ඇති බවයි ඔහු පවසන්නේ.

නීත්‍යානුකූලව ඒ සියලු ඉල්ලුම්පත්ලාභීන්ට විභාගයට සහභාගිවීමට අවස්ථාව ලබා දෙන බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ වව්නියා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති ”අලුත් ගමක් – අලුත් රටක්” ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව පැවති රැස්වීමකට එක වෙමින්.

පුරප්පාඩු ඇති දුෂ්කර ප්‍රදේශවල විශේෂ සුදුසුකමක් මත විභාගය පවත්වා ඉන් පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කරන බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles