නව අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙක් පත් කරයි

කෘෂිකර්ම හා වැව්ලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ලෙස බී.එල්.ඒ.ජේ ධර්මකීර්ති පත්කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය මේ වනවිට නිකුත් කර තිබෙන අතර එය පහතින් දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles