විදුලි හොරුන්ගේ කෙරුවාව මෙන්න!

නීතිවිරෝධී ලෙස විදුලිය ලබා ගැනීම් සහ විදුලි මීටර් වෙනස් කිරීම වැනි වංචා නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන 80 කට ආසන්න පාඩුවක් සිදුව ඇති බව පැවසෙනවා. මෙම මුදල පාඩු වී ඇත්තේ 2023 පළමු මාස 8 තුළ බවයි සඳහන් වන්නේ.

පරිභෝජනය කරන විදුලිය සඳහා ගෙවීම් නොකිරීම සහ ඇතැම් පුද්ගලයින් නීති විරෝධී ලෙස විදුලි රැහැන්වලට හරහා විදුලිය ලබා ගැනීම සහ මීටර් විකෘති කිරීම සඳහා යොමු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම විදුලිය වංචාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මේ වසරේ ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා කාලය තුළ රුපියල් 79,074,856 ක පමණ පාඩුවක් ගණන් බලා තිබෙනවා.

මෙම කාලය තුළ මීටර විකෘති කිරීමට එරෙහිව වැටලීම් 1,041 ක් සහ නීතිවිරෝධී ලෙස විදුලි රැහැන්වලින් විදුලිය ලබා ගැනීමට එරෙහිව වැටලීම් 81 ක් සිදු කර ඇති බව විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරනවා.

අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු දඩ වශයෙන් අය කරගෙන ඇති මුදල රු. 3,695,500 ක් පමණක් බවයි විදුලි බල මණ්ඩල ආරංචිමාර්ග පවසා සිටියේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles