ජනපති, හාමුට අඳී: සෙල්ලං කරන්න එපා යැයි ගෝරනාඩු කරයි

ජනපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් කමිටුව රැස් වී තිබුණා. එහිදී දේශපාලන අධිකාරිය සහ රාජ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරමින් ඒවායේ ප්‍රධානීන් සහභාගී වූ අතර නුවරඑළියේ සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ ලෙසින් සාකච්ඡා කෙරුණා.

ජනතාවට ලබා දීම සඳහා ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් ඉඩම් අක්කර තුනහමාරක් ඉල්ලා තිබුණත් ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා දී තිබුණේ නැහැ. ජනපතිවරයා එම ඉඩම් ලබා දෙන ලෙස නියෝග කරනු ලැබුවා.

ඉන්පසු නුවරඑළිය තැපැල් කාර්යාලය සහ ප්‍රාදේශීය ආදායම් බදු කාර්යාලය හෝටල් සඳහා ලබා දීම ගැන එස්.බී. දිසානායක ඇමැතිවරයා ජනපතිවරයාට දැන්වූ අතර තවමත් තැපැල්පතිවරයා විසින් තැපැල් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල නිදහස් කර නැති වීම පිළිබඳ ජනපතිවරයා කෝපයෙන් අදහස් දක්වනු ලැබුවා.

“තැපැල්පතිට කියන්න, ජනාධිපති තීන්දුවකට එකඟ වෙන්නෙ නැත්නම් මට අලුත් තැපැල්පති කෙනෙක් හොයන්න වෙයි කියලා. කරුණාකරල ඒ ඉඩම අරගන්න කියන්න. මොකක්ද මේ ඕගොල්ලො කරන්නෙ මෙච්චර කල්? මම මෙතන කිව්වෙ මුළු බිල්ඩිමම ඕන කියලා. අද කරනවද නැද්ද කියලා මට කියන්න. කරනවද? නැද්ද? කිව්වයින් පස්සෙ සෙල්ලං කරන්න එපා. ගිය සැරෙත් ඕක බ්ලොක් කළා. 2017-19 අතර. නැත්නම් මෙතන හෝටලයක් තියනවා. ඔය සෙල්ලම මම එක්ක නම් කරන්න එපා! මහනුවර ගොඩනැගිල්ලත් ඕන හෝටලයක් කරන්න.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles