ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් පරිහානියට වගකිවයුත්තා ඉන්දියාවේ: අර්ජුන

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පවතින ගැටලුවලට ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ (BCCI) ලේකම් ජේ ෂා වගකිව යුතු බවට හිටපු ක්‍රිකට් නායක අර්ජුන රණතුංග චෝදනා කරනවා.

යූ ටියුබ්හි පළ කරන ලද සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ඔහු චෝදනා කළේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලධාරීන් ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට යටත්ව ඇති තත්වයක් නිර්මාණය වී ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලධාරීන් සහ ජේ ෂා (ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩල ලේකම්) අතර ඇති සම්බන්ධය නිසා ඉන්දියාවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාගා දමා පාලනය කළ හැකි බව තමා කල්පනා කරන බව හිටපු ක්‍රිකට් නායකයා පවසනවා.

“ජේ ෂා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පවත්වාගෙන යනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව විනාශ වෙන්නේ ජේ ෂාගේ පීඩනය නිසා. ඉන්දියාවේ එක මිනිහෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනාශ කරනවා, ඔහු බලවත් වන්නේ ඉන්දියාවේ සිටින ඔහුගේ පියා වන ස්වදේශ කටයුතු ඇමැති නිසා”

අර්ජුන රණතුංග ඉහත සාකච්ඡාවේදී පවසා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles