දියවැඩියා රෝගීන්ට බරපතළ පණිවිඩයක්

වැඩකරන ජනතාවගෙන් ලක්ෂ තුනක ප්‍රමාණයක් මේ වන විට දියවැඩියාව නිසා අන්ධභාවයට පත්ව ඇති බව අනුමාන කරන බව දෘෂ්ටිවිතානය සම්බන්ධ අක්ෂි විශේෂඥ වෛද්‍ය මංගල ධනපාල පවසනවා.

දියවැඩියාව සම්බන්ධ දෘෂ්ටිවිතානයේ ආබාධ බොහෝ විට පෙනීම නැතිවන තුරු රෝගියාට නොදැනෙන බව පවසන ශ්‍රී ලංකා අක්ෂි විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය දියවැඩියා රෝගීන්ට වහාම ඇස් රෝහල වෙත හෝ රටපුරා ඇති රෝහල්වල අක්ෂි සායනවලට හෝ යොමු වෙන ලෙස දන්වා සිටිනවා.

ලංකාවේ ජනගහණයෙන් 11% පමණ පිරිසක් දියවැඩියා රෝගයෙන් පෙළෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ. එම පිරිසෙන් තුනෙන් එකකට අක්ෂි හානි තත්ව ඇතිවන බවයි වෛද්‍යවරු පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles