රොෂාන් ක්‍රීඩා ඇමැතිකමෙන් දොට්ට – එස්.බීට ආයෙත් ක්‍රීඩාව

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් ඇති වුණු ආන්දෝලනාත්මක තත්වයත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තාවකාලික තහනමත් හේතුවෙන් දැනට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරය දරණ රොෂාන් රණසිංහ වෙතින් එය ලබාගෙන එස්.බී. දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා වෙත ලබා දීමට ජනපතිවරයා සැලසුම් කර ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

කෙසේ වෙතත්, ජනාධිපති කාර්යාල ලේකම්වරයෙකුගේ හඬ පටයක් යැ යි පසුගිය දා සංසරණය වූ හඬ පටය මගින් වත්මන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා බරපතළ ලෙස විවේචනයට ලක් කර තිබුණා.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යධුරය නැවත ලබාගත්තද වාරිමාර්ග අමාත්‍ය ධුරය ඔහු වෙත ම තැබීමට තීරණය කර ඇති බව සඳහන්. අය-වැයෙන් පසුව කෙරෙන කැබිනට් සංශෝධනයේ දී මෙම අමාත්‍ය වෙනස කෙරෙනු ඇති බවයි කියැවෙන්නේ.

කෙසේ වෙතත්, පසුගිය චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක පාලන යුගයේදී එස්.බී. දිසානායක ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරට දැරූ අතර මහත් ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීම් එකලද සිදු වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles