මඩුවන්වෙල දිසාවේගේ වත්තෙන් කොටසක් දුම්කොළ සමාගමට දෙයි

රත්නපුර, ඇඹිලිපිටිය, පනාමුර ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති මඩුවන්වෙල නිලමේ නම් ප්‍රාදේශීය ප්‍රභූවරයාට අයත්ව තිබූ මඩුවන්වෙල නින්දගම වත්ත නම් ඉඩමෙන් කොටසක් සීමාසහිත ලංකා දුම්කොළ සමාගම වෙත ලබා දී තිබෙනවා.

වසර 30ක වනවගා ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් ලබා දී ඇති මෙම ඉඩම් කොටස අක්කර 87යි රූඩ් 3යි පර්චස් 25ක කොටසක් බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම ඉඩම මේ වන විට ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයිතිව තිබෙන්නක්. මේ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ සංචාරක සහ ඉඩම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු විසින්. ඒ සඳහා අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles