රියදුරු බලපත් මුද්‍රණය අර්බුදයක: ප්‍රධානියෙක් හොරපාරෙන් කාඩ් ගසා සතියට ලක්ෂ 20ක් උස්සයි!

රියදුරු බලපත් කාඩ් මුද්‍රණය සඳහා කාඩ්පත් නොමැති නිසා ලක්ෂ 10ක පමණ රියදුරු බලපත් තොගයක් මුද්‍රණය කරගත නොහැකිව ගොඩ ගැසී ඇතැයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

විදෙස්ගත වන සහ අත්‍යවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට පමණක් රියදුරු බලපත් දෙසීයක් පමණ දිනකට මුද්‍රණය වන බවයි පැවසෙන්නේ.

මේ තත්වය දඩමීමා කරගනිමින් දෙපාර්තමේන්තුවේ එක්තරා ප්‍රධානියෙක් තැරැව්කරුවන් හරහා රියදුරු බලපත් රුපියල් 5000ක් එක් බලපත්‍රයකට අතයටින් ගෙන හොරපාරෙන් මුද්‍රණය කරවන බවට ද වාර්තා වෙනවා.

අදාළ නිලධාරියා එමගින් සතියකට රුපියල් ලක්ෂ 10-20ක් උපයන බවයි පැවසෙන්නේ. මේ සඳහා දේශපාලන හයියක්ද ලැබෙන බවයි තවදුරටත් වාර්තා වන්නේ.

මෙවැනි සිදුවීමක් ගැන යම් පැමිණිල්ලක් ලැබෙන්නේ නම් ඒ ගැන වහා පියවර ගන්නා බවයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles