තනේ තිබෙන කිරි ටිකටත් බද්දක් ගෙවන්න වේවිද නුදුරු දිනේ: වැට් බද්දෙන් උඩ යන බඩු ලැයිස්තුව මෙන්න!

අද දින වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත කර ගත් එකතු කළ අගය මත පැනවෙන බදු හෙවත් වැට් බදු පණතට අනුව 18% ක් වන ප්‍රතිශතයකින් බදු වැඩිවෙන භාණ්ඩවල කාණ්ඩයන් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අතිවිශාල භාණ්ඩ ප්‍රමාණයකට ඉසිළීමට බැරි තරම් බදු ඇතුළත්වන බව පෙනී යනවා. වෛද්‍ය උපකරණ, කෘෂි උපකරණ පමණක් නොව පුස්තකාල සේවා පවා ඊට අයත් බවයි පෙනී යන්නේ.

මෙරට වගා කරනු ලබන ධාන්‍යවලින් නිෂ්පාදනය කරන ආහාර (පෝෂ වර්ග), අධිප්‍රෝටීන්-අධිශක්ති ආහාර, දේශීය පිටි කළ පොල් කිරි, වාහන- ක්‍රීඩා උපකරණ,රබර් හෝ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන, (මෝල්ඩින් අච්චු-වානේ/වීදුරු/රබර්) කණ්ණාඩි සහ ඇස් කණ්ණාඩි රාමු සහ අමතර කොටස්, පෙට්රල්, ඩීසල්, ගෑස්, පිටි කළ පොල් කිරි, ජංගම දුරකතන, කසළ සම්බන්ධ උපකරණ සහ වාහන, බලශක්ති ඉතිරි කරන බල්බ – ඒවා නිෂ්පාදනය කරන අමුද්‍රව්‍ය, මධ්‍යසාර, අධිතාක්ෂණික වෛද්‍ය උපකරණ, අමතර කොටස්, රෝහල් ගෘහභාණ්ඩ, බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය, කෘෂි උපකරණ, රසායනික පොහොර, තේ කර්මාන්තය සම්බන්ධ උපකරණ, ධීවර උපකරණ, දේශීය පොල්තෙල්, දේශීය කිරි නිෂ්පාදන, මුහුදු වැලි, සූර්ය පැනල, සඟරා, පොත්, ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර, පරිගණක, පරිගණක අමතර කොටස්, ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ උපකරණ, බේකරි කර්මාන්තයේ උපකරණ, පාවහන් කර්මාන්තයේ උපකරණ, දේශීය නිෂ්පාදන සීනි, දේශීය නිෂ්පාදන ආභරණ, දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන සුළං විදුලිය, ජල විදුලිය, සැමන් ආදී වශයෙන් භාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් සඳහා මෙම 18%ක් වන එකතු කළ අගය මත වන බද්ද පැනවෙනවා.

ඒ අතර ටවර් හෝල් පදනමේ සේවා, මහජන පුස්තකාල සේවා සඳහා ද මෙම බද්ද එකතු කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ. සිනමා කර්මාන්තය සඳහාද මේ බද්ද අදාළ කර තිබෙනවා.

කාණ්ඩ 95ක් යටතේ අතිවිශාල භාණ්ඩ ප්‍රමාණයකට සම්මත කරගත් පණත යටතේ බදු පැනවෙනු ඇති.

කෙසේ වෙතත් 2024 ජනවාරි පළමුදා සිට මෙම බදු සියලුම ක්ෂේත්‍රවල භාණ්ඩ සහ සේවා බහුතර ප්‍රමාණයකට පැනවෙනු ඇති අතර මේ මගින් මහජනතාවට සෑහෙන පීඩාවක් ගෙනෙන බව පෙනී යනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles