ඊශ්‍රායෙලයේ වැඩ ලොවෙන්ම ප්‍රතික්ෂේපයි: තනියට රටවල් 9යි!

එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාජික රටවල් ඊශ්‍රායෙල් සහ පලස්තීන ප්‍රශ්නයේ වර්තාමන තත්වය ගැන යෝජනාවක් සම්මත කරගෙන තිබෙනවා. ‘ක්ෂණික මානුෂීය සටන් විරාමයක්‘ සහ ප්‍රාණ ඇපකරුවන් කොන්දේසි විරහිතව නිදහස් කිරීමේ මානුෂීය ප්‍රවේශයක් සහතික කිරීම එයින් ඉල්ලා සිටිනවා.

මෙම යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 153ක් වැනි විශාල බහුතරයක් ලැබී තිබෙනවා. ඊශ්‍රායෙලය සමඟ මෙහිදී සිට තිබෙන්නේ රටවල් 9ක් පමණයි. ඒ අනුව යෝජනාව බහුතරයකින් සම්මත වී තිබෙනවා.

මේ යෝජනාවට විපක්ෂව ඊශ්‍රායෙලය සමඟ ඔස්ට්‍රියා, චෙක් ජනරජය, ගෝතමාලාව, ලයිබීරියාව, මයික්‍රොනිෂියාව, නාඋරු, පැපුවා නිව්ගිනියාව, පැරගුවේ සහ ඇමෙරිකාව පමණයි ඡන්දය භාවිතා කර ඇත්තේ. ඒ අනුව යෝජනාවට විපක්ෂව ඊශ්‍රායෙලයද ඇතුළත්ව ඡන්ද 10යි ලැබී තිබෙන්නේ.

යෝජනාවට පක්ෂව ශ්‍රී ලංකාව ද ඡන්දය ලබා දී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles