පොලිසිය දුන් තෑගි මුදල් අතරත් හොර නෝට්ටු!

පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකුගේ සේවය අගයමින් ලබා දුන් පොලිස් ත්‍යාග මුදල් අතර රුපියල් පන්දහසේ ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු දෙකක් තිබීමේ සිද්ධියක් වාර්තා වෙනවා.

බස්නාහිර බුද්ධි කොට්ඨාසයේ පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකුගේ සේවය අගයමින් ලබා දුන් ත්‍යාග මුදල් අතරයි මෙසේ ව්‍යාජ නෝට්ටු තිබී ඇත්තේ.

මෙම මුදල ගෙවා ඇත්තේ මොරටුව මූලස්ථාන පොලිසියේ ගෙවීම් අංශයේ රාජකාරි කරන කොස්තාපල්වරයෙකු විසින් වෙනත් කොස්තාපල්වරයෙකුට භාර දීම හරහා බව සැලයි.

ත්‍යාග ලැබූ බුද්ධි නිලධාරියාට ඇති වූ සැකයක් මත නෝට්ටු පරීක්ෂා කිරීමේදී ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු බව හෙළිව තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles