මත්පැන්හල් දින දෙකක් වසා තැබේ

දිවයින පුරා සියලු මත්පැන්හල් දින දෙකක් වසා තැබෙන බව රජය නිවේදනය කරනවා.

ඒ 25 වැනි සඳුදා (හෙට) දින සහ 26 වැනි අඟහරුවාදා දිනයි. නත්තල යෙදෙන දින සහ පෝය දිනය හේතුවෙන් මෙලෙස මත්පැන්හල් වසා තැබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles