රන් මිලේ ලොකු වෙනසක්

අද (27) පෙරවරුවේ කොළඹ හෙට්ටිවීදිය රන් වෙළඳපොලේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 168000ක් දක්වා රුපියල් 2000කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇතැයි වාර්තා වුණා.

ගිය සතියේ එම මිල රුපියල් 163700 ක් පමණ වූ අතර කැරට් 24 රන් පවුමක් පැවතියේ රුපියල් 177000කටයි. එම පවුම අද වන විට රුපියල් 182000ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles