ශ්‍රී ලංකා කිඹුලෙකු මුවෙකු දඩයම් කරන අයුරු: BBC වීඩියෝවක්

BBC Earth හි Planet Earth වීඩියෝ මාලාවේ පෘථිවියේ විවිධ ජීවින් පිළිබඳ වාර්තා වැඩසටහන් වීඩියෝ අතරට ශ්‍රී ලංකාවේ කිඹුලෙකු මුවකු දඩයම් කරන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

එය පහත දැක්වෙනවා,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles