ශ්‍රී ලංකා රේගුව වාර්තා තබයි

පසුගිය වසරේ (2023) වාර්තාගත ආදායමක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රේගුව සමත්ව තිබෙනවා.

රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රේගු අධ්‍යක්ෂ සීවලී අරුක්ගොඩ මේ බව සඳහන් කරනවා.

ඒ්‍ අනුව ඔවුන් 2023 වසරට අදාළව උපයා ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 970ක් බවයි වාර්තා වන්නේ.

එය පසුගිය 2022 වසරට සාපේක්ෂව 138% ක ආදායම් වර්ධනයක් බව ඔහු සඳහන් කළා. මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා රේගුව 2018 වසරේදී රුපියල් බිලියන 923ක ආදායමක් උපයා තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles