ජෙරොම්ට ඇප ලැබෙයි!

දේශනා පැවැත්වෙන අතරතුරදී බුදු දහමට අපහාස කරන ලදැයි චෝදනා එල්ල කෙරුණු දේවගැති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු හට ඇප නියම කර තිබෙනවා.

ඒ රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදල් ඇපයක් සහ රුපියල් මිලියන 10 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මතයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles