උසස් පෙළ විභාගය අද ආරම්භ වෙයි

අද (04) දින සිට අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ආරම්භ වෙනවා. මේ 2023 වසරට අදාළ උසස් පෙළ විභාගයයි.

අද (01) සිට 31 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන මෙම විභාගයේදී රට පුරා අපේක්ෂකයන් 346976ක් පෙනී සිටින අතර ඒ අතරන් 281445ක් පාසල් අයදුම්කරුවන් බව සඳහන් වෙනවා.

ඒ අතර රට පුරා දිස්ත්‍රික් කිහිපයකට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණ තත්වය නිසා ඇතිව ඇති ගංවතුර හේතුවෙන් විශේෂ විභාග මධ්‍යස්ථානද පිහිටුවා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles