රන් මිලේ ලොකු වෙනසක්

ඊයේ (3) දිනයේ මෙරට රන් මිල සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. 174000 ක පමණ තිබු කැරට් 22ක රන් පවුමක මිල රුපියල් 184000 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මෑතකදී මිල මෙසේ රුපියල් දස දහසකින් පමණ එකවර වැඩි වුණ පළමු අවස්ථාව ලෙසයි පැවසෙන්නේ.

සාමාන්‍යයෙන් මෙරට රන් මිල දෙසැම්බර් මස දී සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ යතත් අනෙක් වර්ෂවලදී මෙන් නොව මෙවර වැඩි ප්‍රතිශතයකින් එම මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles