වධහිංසා, කෘෘර-අමානුෂික සැලකීම් සහ අත්තනෝමතික අත්අඩංගුවට ගැනීම් : “යුක්තිය” ගැන මානව හිමිකම් කොමිසමේ කනස්සල්ල

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගේ සහ වැ.බ. පොලිස්පතිවරයාගේ යුක්තිය නමින් හඳුන්වන විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුමේදී සිදුවන වධ හිංසා, කෘෘර-අමානුෂික සැලකීම් සහ අත්තනෝමතික අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම අවධානය යොමු කර තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් කියා සිටින්නේ මෙහි ප්‍රකාශිත අරමුණ පිලිගන්නා නමුදු ක්‍රියාකාරිත්වයේදී පුළුල් අසාධාරණයන් පිළිබඳ වාර්තා වන බවයි.

සැකකරුවන්ට සැලකීමේදී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය ගැන පොලිස් නිලධාරීන් අවධානය යොමු කළ යුතු බව සඳහන් කරන කොමිසම, සෝදිසි කිරීම්වලදී පුරවැසියන්ට කුරිරු, සහ අමානුෂික, අවමන්සහගත ආකාරයට සැලකීම සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු වාර්තා නිසා කොමිසම කැළඹීමට පත්ව ඇති බවත් ඒවා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් පවසා සිටිනවා.

එම නිසා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වත්මන් ප්‍රවේශය සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙසත් පුරවැසි ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන නියමාකාරයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අවධානය කරන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම ජනාධිපතිවරයාගෙන්, මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍යවරයාගෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles