සෞඛ්‍ය අංශයේ වෘත්තිය සමිති 10ක හදිසි වැඩ වර්ජනයක්

රුපියල් 35,000ක දීමනාවක් ඉල්ලා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය ඇතුළු අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තිය සමිති 10ක සාමාජිකයන් වැඩවර්ජනයක් අද (10) සිදු කරනවා.

ඒ පෙරවරු 8 සිට අනිද්දා (12) පෙරවරු 8 දක්වා පැය 48ක කාලයක්.

ඒ සම්බන්ධව අතුරු වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ පෙරමුණ සඳහන් කරන්නේ වෛද්‍යවරුන් වෙනුවෙන් රුපියල් 35,000ක දීමනා වැඩි කිරීමට ගත් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව තමන්ට ද එම මුදල ලබාදිය යුතු බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles