තහනම් කළ පේපර් එක නැවත පැවැත්වෙන දිනය දැනුම් දෙයි

2023ට අදාළව පැවැත්වූ උසස් පෙළ විභාගයේ කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය කලින් පිටවී තිබීම නිසා තහනම් කර දැමුණා.

ඊට අදාළ නැවත විශේෂ විභාගය පෙබරවාරි 01 දින පෙරවරු 8.30 සිට 11.30 දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජනවාරි 31 අවසන් වීමට තිබූ උසස් පෙළ විභාගය පෙබරවාරි 01 දක්වා පැවැත්වෙනු ඇති.

ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටවීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles