අගමැති හදිසියේ මන්දාරම් නුවර යයි

අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන අද (15) දා පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව මන්දාරම්නුවරට ගොස් ජනතාව මුණගැසී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ප්‍රදේශයට බලපාන කරුණු, යටිතල පහසුකම්, සංචාරක ව්‍යාපාර පිළිබඳ එම ජනතාව සමඟ අදහස් හුවමාරු කරගත් බව සඳහන් වෙනවා.

එළවළු වර්ග ඇතුළු අස්වැන්න කල් ඉකුත් නොවී ප්‍රධාන වෙළඳපොළට ගෙනයාමට ආර්ථික මධස්ථානයක අවශ්‍යතාවය ඔවුන් දැඩිව පෙන්වා දී ඇති අතර දරුවන්ට හා තරුණයන්ට ක්‍රීඩා පිටියක අවශ්‍යතාව ද පානීය ජල හා මාර්ග පහසුකම් ඇතුළු යටිතල පහසුකම් රැසකගේ අඩුපාඩු ඔවුන් විසින් පෙන්වා දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles