බොඩි මන්ත්‍ර ලියාපදිංචියට ඉල්ලුම්කරුවන් පෝලිමට

බොඩි මන්ත්‍ර ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා දේශීය හා විදේශීය ඉල්ලුම්කරුවන් පනහකට අධික පිරිසක් ආයුර්වේද සංස්ථාවට අයදුම්පත් ලැබී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය ඇමැති සිසිර ජයකොඩි පවසන්නේ ආයුර්වේද සංස්ථාව මූලික වෙමින් බොඩි මන්ත්‍ර (ආයුර්වේද සුව සත්කාරක මධ්‍යස්ථාන) දේශීය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට හඳුන්වා දීම මේ දිනවල සිදු කරන බවත් එමඟින් දේශීය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පරිවර්තනීය වෙනසක් සිදුවනු ඇතැයි ද ඇමැතිවරයා කියා සිටිනවා.

මෙය දේශීය වශයෙන් මෙන්ම විදේශීය වශයෙන් ද ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද දේශීය වශයෙන් හෝටල් සහ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වන සියලුම ආයතනවලට මේ සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාව ඇති බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා.

දැනට ආයුර්වේද ස්පා ලෙස නම්කර ඇති ස්ථානවලින් ආයුර්වේද සම්බාහනය කිරීම නිසි ලෙස සිදුනොවන බවත් එයට විසඳුමක් ලෙස මෙම බොඩි මන්ත්‍ර ස්ථාපිත කළ බවත් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා තවදුරටත් පවසා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles