මිනිස්සු බොන්නෙ නෑ, බද්ද අඩු කරන්න‍: සුරා සමාගම් කියයි

මත්පැන් සඳහා පනවා ඇති සුරාබද්ද අඩුකරන ලෙස මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඊයේ (17) දා ඉල්ලා සිටි බව වාර්තා වෙනවා.

සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් ජේ. එම්. ගුණසිරි සහ මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම් අතර සාකච්ඡාවක් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවැති අවස්ථාවේදී මෙම ඉල්ලීම කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

සුරාබදු ඉහළ දැමීම නිසා මත්පැන් මිල වැඩි වීමෙන් අලෙවිය අඩු වී ඇති බව මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම්වල නියෝජිතයන් පෙන්වා දී ඇති අතර එම නිසා සුරාබදු අඩුකර පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලබාදෙන ලෙස ඔවුන් ඉල්ලා සිටි බවයි සඳහන් වන්නේ.

2024 වර්ෂයේ සුරාබදු ආදායම රුපියල් බිලියන 232 ක් බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇති බවත් එම ආදායම ගැනීම සඳහා විධිමත්ව බදු ගෙවන ලෙසත්, ව්‍යාජ මත්පැන් ආරක්ෂිත ස්ටිකර ඇලවීමෙන් වළකින ලෙසත් සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම්වලින් ඉල්ලා සිටි බව සඳහන් වෙනවා.

සුරාබදු බලපත්‍ර ඇතුළු අනෙකුත් බලපත්‍ර ගැනීමේ දී අය කරන මුදල ඉහළ දමමින් නිකුත් කළ ගැසට් පත්‍රය වැරදීමක් බවත්, ජනාධිපතිවරයා දිවයිනට පැමිණි පසු එය අවලංගු කරනු ඇතැයි කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විශ්වාසය පළ කළ බවත් සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles