රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ දීමනාවක් 2025ට කල් යයි

මෙම වසරේ මාර්තු මාසය දක්වා වන රුපියල් පන්දහසක හිඟ ජීවන වියදම් දීමනාව ලබා දෙන්නේ ලබන වසරේ (2025) ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා බවට රජය නිවේදනය කරනවා.

මේ බව භාණ්ඩාගාර ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන චක්‍රලේකයක් මගින් සියලුම රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන දැනුවත් කර තිබෙනවා.

කෙසේ වූ ව ද දැනට ලබා දෙන රුපියල් 7800ක ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් දසදහසකින් වැඩි කර එම වැඩි කිරීම අප්‍රේල් මාසයේ සිට ලබා දීමට අයවැයෙන් යෝජනා කළ නමුත් එම මුදලින් සියයට පනහක් මෙම මාසයේ සිට මාර්තු දක්වා ලබා දීමට පසුව තීරණය කෙරුණා.

ඒ අනුව රුපියල් පන්දහස බැගින් මෙම මාසයේ සිට මාර්තු දක්වා ලබා දෙනු ලබන අතර, ලබන වසරේ දී ලබා දෙන්නේ එහි ඉතිරි කොටසයි.

දැනට ලබා දෙන රුපියල් 7800ක ජීවන වියදම් දීමනාවට රුපියල් පන්දහසක් එකතු කර රුපියල් දොළොස් දහස් අටසියයක් (12800) ලබන මාර්තු දක්වා ගෙවන ලෙසත් අප්‍රේල් මාසයේ සිට එම දීමනාව රුපියල් දාහත් දහස් අටසියය දක්වා වැඩි කරන ලෙසත් එම චක්‍රලේඛයෙන් උපදෙස් දී තිබෙනවා.

වැඩි කරන ලද ජීවන වියදම් දීමනාව අනියම් හා දෛනික වැටුප් ලබන සේවකයන්ට ලබා දිය යුත්තේ වැඩ කරන දින අනුව ගණනය කරමින් බවද එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles