අක්කර දෙකටත් පතුරම් තුවක්කු

අක්කර දෙකක් වගා කරන ගොවීන් සඳහාත් පතුරම් තුවක්කු ලබා දීමට නීති සම්පාදනය කරන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

වන සතුන්ගෙන් වගා හානි වලක්වා ගැනීම සඳහායි මෙම තීරණය ගනු ලබන්නේ.

මේ වන විට පතුරම් තුවක්කු ලබා දෙන්නේ අක්කර පහකට වැඩියෙන් වගා කරන ගොවීන් සඳහා පමණක් වන අතර රිලව්, වල් ඌරන්, දඬු ලේනුන්ගෙන් වන හානිය නිසා වගාවන් අත්හරින තැනට පත්ව ඇති බව ගොවීන් පවසා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles