පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකට උසස් වීමක්

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිහාල් තල්දූව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධුරයට උසස් කර තිබෙනවා.

ඒ අපරාධ දිශාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධුරයටයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles