සමාජ මාධ්‍ය නියාමන පණතෙන් ආර්ථිකයට ඍජු බලපෑමක්: අන්තර්ජාල දැවැන්තයෝ අනතුරු අඟවති

මාර්ගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාව පිළිබද පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධව ආසියානු ඉන්ටනෙට් සන්ධානය එම පනතට රජය ලබා දුන් දායකත්වය නිවැරදිව පිළිපිඹු නොවන බවට සඳහන් කර තිබෙනවා.

එසේම සහයෝගිතාවයෙන් ඉදිරි කටයුතු කිරීමට සූදානමින් සිටිය ද, මාර්ගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පතේ සංශෝධන පිළිබඳව මෙතෙක් ආසියානු ඉන්ටනෙට් සන්ධානය දැනුවත් කර නොමැති බවටයි ඔවුන් නිවේදනය කරන්නේ.

වර්තමාන ස්වරූපයෙන් මෙම පනත් කෙටුම්පත ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි අතර ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යුත් ආර්ථිකයට ගලා එන සෘජු ආයෝජනවලට ද, එමගින් බලපෑමක් එල්ල වන බවයි පැවසෙන්නේ.

Google, Apple, Meta, X (Twitter), Amazon, Yahoo, Booking.com, FedEx, Pinterest වැනි දැවැන්ත සමාගම් ආසියානු ඉන්ටර්නෙට් සන්ධානයේ සාමාජිකයින් වන අතර මේ බව ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙන්නේ මාර්ග ගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීම සඳහා විවාදයට ගැනීමත් සමඟයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles