සමාජ මාධ්‍යයට නිදහසක් මොකටද?

මරණාධාර සමිතියක වුවද ව්‍යවස්ථාවක් තිබෙන රටේ සමාජ මාධ්‍යයට පමණක් පූර්ණ නිදහසක් ලැබිය යුතු නැති බව නියෝජ්‍ය කතානායක අජිත් රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවේ දී පවසා තිබෙනවා.

ඔන්ලයින් පනත ගැන බිල්ලෙක් මවා වැරදි ප්‍රතිරූපයක් මවමින් සිටින බවත් රටේ ශිෂ්ඨ නීතිගරුක සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමට ඔන්ලයින් පනත වැදගත් බව ඔහු කියා තිබෙනවා.

සමාජ මාධ්‍යවල ශීලාචාර පිරිසක් සිටින නමුත් අසීලාචාර අය වැඩි බවත් සමාජ මාධ්‍යවල මඩ ගහන ගොඩක් අයගේ ඇඩ්රස් ඇත්තේ ලංකාවේ නොව පිටරටවල බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles