සමාජ මාධ්‍ය නියාමන පණත ගැන ඇමරිකාවේ අදහස

ශ්‍රී ලංකාවේ ඔන්ලයින් ආරක්ෂණ පනත හරහා ඇති විය හැකි බලපෑම පිළිබඳව එක්සත් ජනපදය සැලකිලිමත් වන බව වාර්තා වෙනවා.

ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන්ගේ වැදගත් අදහස් ඇතුළත් නොකර සම්මත වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ඔන්ලයින් ආරක්ෂණ පණතෙන් ඇති විය හැකි බලපෑම පිළිබඳව එක්සත් ජනපදය කනස්සල්ලෙන් පසුවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපතිනී ජුලී චන්ග් පවසනවා.

මෙම පණත, ප්‍රකාශනයේ නිදහසට, නවෝත්පාදනයන්ට සහ පෞද්ගලිකත්වයට තර්ජනයක් වන බව පවසන සිවිල් සමාජය සහ තාක්ෂණික සමාගම් ඇතුළු ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන්ගේ අදහස් ඇතුළත් කර නොමැති බව ඇය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා.

“ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටිනාකම් අනතුරේ හෙළීමට අමතරව, නොපැහැදිලි සහ ඕනෑවට වඩා සීමාකාරී නීති මගින් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය ආර්ථික වර්ධනය අඩාල කරමින් ආයෝජනයට සහ ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ සංවර්ධනයට බාධාවක් විය හැකිය” යනුවෙන් ඈ වැඩිදුරටත් පවසනවා.

විනිවිදභාවයට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ලෙසත්, කිසිදු නීති සම්පාදනයක් එහි ජනතාවගේ හඬ යටපත් නොවන බව සහතික කරන ලෙසත් එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles