26,750 කින් ඉන්දියාවට : ‌බෝට්ටු සේවාව ලබන මස සිට

ඉන්දියාවේ නාගපට්ටිනම් සහ යාපනයේ කන්කසන්තුරේ (KKS) අතර මගී යාත්‍රා සේවාව පෙබරවාරි 15 ​​වනදා ආරම්භ කරන බව වරාය, නාවික සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

පෙබරවාරි 15 ​​වැනි දින නැවත සේවා ආරම්භ කිරීමට ඉන්දීය රජය අවසර ලබා දී ඇති අතර, එම නිසා සේවාව ආරම්භ කිරීමේ මූලික වැඩසටහන් අවසන් කර ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

කෙසේ වෙතත්, 2023 ඔක්තෝම්බර් 20 වන දින පාරු සේවයේ නිල දියත් කිරීම සිදු කරන ලද අතර, ‘චෙරියපානි’ මගී යාත්‍රාව කන්කසන්තුරේ වරායට පැමිණීමත් සමඟ වසර 40 ක විරාමයකින් පසුවයි දෙරට අතර පාරු සේවය නැවත ආරම්භ වන්නේ.

‘චෙරියපානි’ යනු මගීන් 150 දෙනෙකුට නවාතැන් ගැනීමේ ධාරිතාවයෙන් යුත් මීටර් 35 ක් දිග සහ මීටර් 9.6 කදම්භයකින් යුත් අධිවේගී යාත්‍රාවක් වන අතර එය ඉන්දියාවේ නැව් සංස්ථාවට (SCI) අයත් වෙනවා.

නාගපට්නම් සිට කන්කසන්තුරේ වරාය දක්වා ගමනට ආසන්න වශයෙන් පැය හතරක් ගත වන අතර එක් පැත්තක ගමනක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 26,750 ක් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles