කාන්තාවන්ගේ රෑ වැඩ මුරය සංශෝධනය කරයි :IT කාන්තාවන්ට විශේෂයක්

කාන්තාවන් සේවයේ යෙදවීමට අදාළව සාප්පු හා කාර්යාලයීය සේවකයන් පිළිබඳ පනත සංශෝධනය කිරීමට කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, අනුව සේවයේ යෙදිය හැකි වන්නේ වයස අවුරුදු 18 සපුරා ඇති කාන්තාවන් පමණක් වන අතර මෙම සංශෝධනයට අදාළ පනත් කෙටුම්පත මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කර ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

කෙසේ වෙතත් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ආයතනයක කාන්තාවන් රාත්‍රි දහයෙන් පසුවද සේවයේ යෙදවිය හැකි බවයි එම අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.

අදාල සංශෝධිත පනත් කෙටුම්පතට අනුව එලෙස සේවයේ යොදවා ගන්නා කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව, ප්‍රවාහන පහසුකම් සහ විවේක ගැනී‍මේ පහසුකම් ඇතුළු එම කාන්තාවන්ගේ සුබසාධනයට අදාළ නියමයන් හා කොන්දේසි ආයතන හිමිකරුවා ලබාදිය යුතු වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles