පාර්ලිමේන්තුවේ අපයෝජන සිදුවීමක්: දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

පාර්ලිමේන්තුවේ කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයේ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුට ලිංගික හිරිහැර කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් එම කාර්ය මණ්ඩලයේ ම දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වෙන බව කියැවෙන නමුත් තොරතුරු අනාවරණය වී නැති බවයි පැවසෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙකී සිදුවීම් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය තුළම සිදුවන්නට ඇති බවයි අනුමාන කෙරෙන්නේ. අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස ගැන තවමත් තොරතුරු ප්‍රසිද්ධියට පත්ව නැති බව සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles