දරුවන්ට වෙන විනාශය ගැන සකර්බර්ග් සමාව ඉල්ලයි

මෙටා ප්‍රධාන විධායක මාර්ක් සකර්බර්ග් ඇමරිකානු සෙනෙට් සභාව මගින් කැඳවා තිබූ කමිටුවට ඊයේ (31) පැමිණි අවස්ථාවේදී ජනතාවගෙන් සමාව ඉල්ලා තිබෙනවා.

ඒ සමාජ මාධ්‍ය හරහා දරුවන් ලිංගික අපයෝජනයට ලක්වීමේ සිද්ධීන් ඇතුලු විවිධ ගැටලු‍වලට මුහුණ දීමට වැඩි ඉඩක් පවතින බව පිළිගනිමින්.

ඔහු එලෙස කැඳවා තිබුණේ, සමාජ මාධ්‍ය තුළින් දරුවන්ට සිදුවන හානිය පිළිබදව කරුණු දැක්වීම සදහා වන අතර එම කමිටුව හමුවට මාර්ක් සකර්බර්ග්ට අමතරව ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාජ මාධ්‍ය සමාගම් පහක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් එක් වී තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles