ඔන්ලයින් පණත-ත්‍රස්ත විරෝධී පණත ගැන හිටපු ජනපතිගෙන්ගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

හිටපු ජනාධිපතිනිය චන්‍ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග විසින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරනු ලැබ තිබෙනවා. ඇය ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මාර්ගගත සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පණත සහ ත්‍රස්ත මර්දන පණත ඉල්ලා අස්කරගන්නා ලෙසයි.

ප්‍රකාශය පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles