අපි වවලයි අපි කන්නේ : බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් විසින් නිෂ්පාදනය කළ ආහාරවලින් (2023) වසරේ දී රුපියල් ලක්ෂ එකසිය හතළිස් හයක පමණ මුදලක් ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් උපයා ගෙන ඇති බව අනුරාධපුර බන්ධනාගාර අධිකාරී මොහාන් කරුණාරත්න පවසා තිබෙනවා.

කිසිදු රසායනික පොහොරක් භාවිතා නොකර අහස් වැස්සෙන් පමණක් භාවිතා කරමින් බන්ධනාගාරයේ එළිමහන් සිර කඳවුර තුළ අක්කර පහක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක වී වගාව සිදු කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

වාර්ෂිකව මෙම ආකාරයට කාබනික වී වගාව රැඳවියන්ගේ සහායෙන් සිදු කරනු ලබන අතර මීට අමතරව පලතුරු සහ එළවළු වර්ගද මෙම එළිමහන් සිර කඳවුර තුල වගා කෙරෙන බවත් තවද නිෂ්පාදනය කරනු ලබන බේකරි ආහාර වර්ග අලෙවි කිරීම ද ඇතුළුව පසුගිය වර්ෂයේදී පමණක් රුපියල් ලක්ෂ 146ක ආදායමක් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු උපයා ඇති බව අනාවරණය වී ඇත්තේ.

මෙම නිෂ්පාදන අනුරාධපුර බන්ධනාගාරය තුල සිටින රැඳවියන් වෙනුවෙන් පරිභෝජනය කරනු ලබන අතර, අතිරික්ත නිෂ්පාදන දිවයිනේ අනෙකුත් බන්ධනාගාර වල රැඳවියන්හට ලබා දීමත්, අනුරාධපුර බන්ධනාගාරය තුළ ඇති අලෙවි කුටිය මගින් පාරිභෝගික මහජනතාවට අලෙවි කිරීමත් සිදු කරන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ කෘෂිකර්ම උපදේශක පී. එස්. විජේසිරි පවසනවා.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles